Företaget fyller 30 år  (1991 - 2021)


Vi erbjuder produkter och lösningar för Logistik, Livsmedel, Lager och Produktion. Vi är också verksamma inom Retail. Området för vår affärsidé är marknadsföra hård och mjukvara för både stationära och mobila applikationer ofta i nära samarbete med affärssystems, logistiksystems & EDI leverantörer. Vi verkar för en rationellare hantering av informationsflöde vilket ger färre felkällor och bättre ekonomi. Att arbeta i ett nära samarbete med våra kunder ser vi som en hederskod. Våra Produkterna representerar de ledande leverantörerna inom automatisk datafångst.


Utskift program: teklynx, Nicelabel/Loftware, Bartender.

Streckkodsläsare: Datalogic & Zebra.

Handdatorer: Honeywell, Datalogic & CipherLab.

Affärssystempartners: 

Vi samarbetar med partners för Axapta, Concorde, Pyramid, Jeeves, Garp, SAP m fl.

2020.07.01


Förvärv av Nordic Printers!

från och med starten av 2021. kommer vi nu att skala upp Nordic Printers till att vara en större och stabil aktör på marknaden. Detta gör vi genom att se över våra rutiner och i vilken riktning företaget skall ta de kommande åren. Inledningsvis mer fokus på kundernas önskemål av produkter, sortiment och utbud av produkter. 


Med vänliga hälsningar.

Team Nordic Printers